Súťaž / celé Slovensko

Ženská osobnosť v astronómii

Plagát súťaže: Ženská osobnosť v astronómii

Ženská osobnosť v astronómii. Zdroj: astro.sk


Toto podujatie už prebehlo.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede (11. februára) vyhlásil Astronomický ústav SAV, v. v. i., súťaž Ženská osobnosť v astronómii.

Pre koho je súťaž určená

Súťaž je určená žiakom 2. stupňa základných škôl a osemročných gymnázií (prima až kvarta).

Ako a dokedy sa môžem prihlásiť

Podmienkou účasti v súťaži je vypracovanie projektu o ženskej osobnosti v astronómii, ktorý musia účastníci doručiť (e-mailom alebo poštou) na Astronomický ústav SAV, v. v. i., v Starej Lesnej do 31. marca 2024. Podrobné pravidlá súťaže sú v prílohe.

Výsledky súťaže vyhlásia organizátori 10. apríla 2024 a budú k dispozícii na stránke Astronomického ústavu SAV, v. v. i., a sociálnych sieťach ústavu (Facebook, Instagram).

Čo môžem vyhrať

Pre výhercov sú pripravené naozaj „hviezdne“ ceny.

Prvé miesto bude odmenené návštevou vysokohorského observatória na Lomnickom štíte. Pracovisko bude môcť výherca alebo výherkyňa navštíviť v sprievode zákonného zástupcu alebo učiteľa.
Druhé miesto je návšteva vysokohorského observatória Skalnaté Pleso pre žiaka v sprievode zákonného zástupcu alebo učiteľa.
Výherca alebo výherkyňa na 3. mieste získa večerné pozorovanie v observatóriu Stará Lesná v sprievode zákonných zástupcov alebo môže zobrať svoju triedu v sprievode pedagóga.

Viac info

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=11736

https://www.astro.sk/sutaz/