Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Saturnov mesiac, prezývaný Hviezda smrti, ukrýva v sebe nečakaný oceán

VEDA NA DOSAH

Mimas by mohol ukrývať primitívne formy života, ako sú napríklad baktérie.

Saturn pruhovaný tieňmi svojich prstencov sa vynára za svojim mesiacom Mimas. Zdroj: NASA

Saturn pruhovaný tieňmi vlastných prstencov sa vynára za svojím mesiacom Mimas. Zdroj: NASA

Pod silne zvrásneným povrchom Mimasu, jedného z najmenších Saturnových mesiacov, sa zrejme nachádza oceán kvapalnej vody. Prekvapivý objav navyše odhalil, že vznikol pred iba 5 až 15 miliónmi rokov, čo z Mimasu robí zaujímavý cieľ štúdia podmienok vzniku života.

Vodu na ňom naozaj nečakali

Mimas sa tak pripojil k rodine vzácnych mesiacov slnečnej sústavy, ktoré pod svojím ľadovým príkrovom ukrývajú tekutú vodu. Rovnako ju nájdeme na mesiacoch Európa a Ganymedes, ktoré obiehajú okolo Jupitera, a mesiacoch Enceladus a Titan prislúchajúcich k Saturnu.

„Ak existuje vo vesmíre miesto, kde sme neočakávali, že nájdeme podmienky priaznivé pre život, je to práve Mimas,“ vysvetlil na tlačovej konferencii Valéry Lainey, hlavný autor štúdie, publikovanej v časopise Nature. Je to preto, že na prvý pohľad Mimas – prezývaný aj Hviezda smrti – vyzerá ako veľký kráter a podobá sa skôr vesmírnej stanici Impéria vo filme Hviezdne vojny.

Mladý oceán

Objav vznikol analýzou dát zo sondy NASA Cassini, ktorá študovala Saturn a jeho mesiace viac ako desať rokov. Podrobným skúmaním jemných zmien na obežnej dráhe Mimasu boli vedci schopní odvodiť prítomnosť skrytého oceánu a odhadnúť jeho veľkosť a hĺbku.

Podľa meraní sa oceán kvapalnej vody nachádza pod vrstvou ľadu s hrúbkou 20 – 30 kilometrov. Tento oceán vznikol z kozmického hľadiska podľa odborníkov nedávno, určite pred menej ako 25 miliónmi rokov. Kvapalná voda vnútri Mimasu predstavuje viac ako polovicu jeho celkového objemu, hoci jej množstvo dosahuje iba 1,2 až 1,4 percenta množstva pozemských oceánov.

Predpokladá sa, že vznikol pod vplyvom gravitácie ostatných Saturnových mesiacov: slapových javov, ktoré otriasajú hviezdou a vytvárajú teplo, ktoré bráni zamrznutiu oceánu.

Saturnov mesiac Mimas objavil v roku 1789 astronóm William Herschel.

Malý Saturnov mesiac obsahuje podľa štúdie pod svojím ľadovým povrchom tekutý oceán. Zdroj: NASA

Malý Saturnov mesiac obsahuje podľa štúdie pod svojím ľadovým povrchom tekutý oceán. Zdroj: NASA

Vhodné podmienky na život

Zistené poznatky robia z Mimasu atraktívne miesto výskumu podmienok, ktoré mohli viesť k zrodu života vzhľadom na to, že prvé živé organizmy na Zemi vznikli v prvotných moriach našej planéty pred miliardami rokov.

Vďaka tomuto objavu sa Mimas ešte viac ponáša na svojho mesačného súrodenca Encelada, o ktorom vedci vedia, že má podpovrchový oceán. Oba mesiace sa nachádzajú v podobných vzdialenostiach od plynnej obrej planéty a majú podobnú veľkosť, pričom Enceladus meria približne 500 kilometrov a takisto mrazivý Mimas je o niečo menší s priemerom 396 kilometrov.

Jedným z kľúčových rozdielov medzi týmito dvoma mesiacmi je to, že zatiaľ čo oceán Enceladus preráža svoj povrch vo forme masívnych prúdov a oblakov, skrytý oceán Mimasu sa na povrch ešte nedostal.

„Mesiac spĺňa všetky podmienky obývateľnosti, ako je kvapalná voda udržovaná zdrojom tepla, v kontakte s horninou. V tomto prípade môžu vznikať chemické reakcie nevyhnutné pre život,“ zhrnul jeden z autorov štúdie Nicolas Rambaux.

Mimas by mohol ukrývať primitívne formy života, ako sú napríklad baktérie. Touto otázkou sa budú zaoberať budúce vesmírne misie v nasledujúcich desaťročiach.

Zdroj: Nature, Space

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky