Súťaž /

výzva|Otvorená výzva na prihlásenie sa za experta H2020 (2019)


Toto podujatie už prebehlo.

Otvorená výzva na prihlásenie sa za experta / mentora pre projektové návrhy v rámci programu Horizont 2020.
 
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) vytvára v rámci projektu SK4ERA databázu expertov – nezávislých odborníkov, ktorí majú záujem asistovať žiadateľom o granty programu Horizont 2020

Úlohy expertou zahŕňajú

  • odborné rady a hodnotenie podávaných projektových návrhov,
  • mentorovanie žiadateľov a
  • finálny skríning podávaných projektových návrhov.

Ak máte skúsenosti projektami EÚ, či už ako hodnotitelia alebo ako riešitelia projektov rámcových programov EÚ, pripojte sa k databáze nezávislých odborníkov a pomôžte zvýšiť kvalitu podávaných projektov a následne aj úspešnosť Slovenskej republiky v programe Horizont 2020.

Podmienkou prihlásenia sa je registrácia za experta a zaslanie profesionálneho CV podľa formulára. Nutnou podmienkou je predchádzajúca skúsenosť s projektami EÚ a znalosť anglického jazyka.

Podmienky odmeňovania:
Na základe podpísania dohody o vykonaní práce bude konzultácia, mentorovanie a skríning podávaných návrhov projektov honorovaný v rozsahu 100 EUR na jeden projekt (predpokladaný rozsah práce 1 človekodeň).

Máte záujem? Pripojte sa k databáze externých odborníkov vyplnením nasledovného formuláru.

Viac informácií