Súťaž /

výzva|Bezplatný medzinárodný certifikát ECDL pre vysokoškolských študentov (2018)


Toto podujatie už prebehlo.

Získaj bezplatne medzinárodný certifikát ECDL v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

Ak sa chceš stať atraktívnym pre budúcich zamestnávateľov a chceš sa uplatniť na trhu práce, tak práve pre teba je tu možnosť získať certifikát ECDL – European Computer Driving Licence – Európsky vodičský preukaz na počítač.

Vďaka certifikátu ECDL získaš aj zručnosti, ktoré ti umožnia rýchlejšie, efektívnejšie a kvalitnejšie vypracovanie úloh nielen z informatiky, ale aj z mnohých ďalších predmetov.

„Vodičák“ môžeš bezplatne v rámci projektu získať výberom zo 4 nasledujúcich modulov:

  • M2 – Základy práce s počítačom
  • M3 – Spracovanie textu
  • M4 – Tabuľkový kalkulátor
  • M5 – Používanie databáz
  • M6 – Prezentácia
  • M7 – Základy práce online
  • M9 – Práca s obrázkami a grafikou
  • M12 – Bezpečnosť pri využívaní IKT

Viac informácií o obsahu modulov nájdeš na: http://www.ecdl.sk/moduly-sylaby

POZOR!!!

K dispozícii máme iba 2 000 voľných miest pre VŠ študentov na celom Slovensku s výnimkou Bratislavského kraja.

 

Ak ťa naša ponuka zaujala, neváhaj a ešte dnes vyplň nasledujúci dotazník, ktorý nájdeš na: https://dotazniky.itakademia.sk/

Testovanie budú zabezpečovať akreditované testovacie centrá: Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V prípade dostatočného záujmu o tento certifikát bude možné testovanie aj na tvojej univerzite.

Viac informácií (FB)