Prednáška / celé Slovensko

Využitie HPC v operatívnej predpovedi počasia na Slovensku

Banner: AI aplikácie na superpočítači.

Toto podujatie už prebehlo.

Národné kompetenčné centrum pre HPC a Múzeum počítačov Centra spoločných činností SAV organizuje sériu prednášok v populárno-náučnom duchu o využití superpočítačov v rôznych vedných disciplínach.

Príďte si vypočuť slovenských odborníkov a využite možnosť diskutovať s nimi v neformálnej atmosfére.

Téma

SHMU prevádzkuje HPC od roku 2004. Primárnou aplikáciou je model ALADIN, vyvíjaný v rámci medzinárodných konzorcií ALADIN a v súčasnosti ACCORD. Táto aplikácia obsahuje hydridný paralelizmus (kombinácia OpenMP, MPI) s možnosťou nastaviť dĺžku vektora vnútorných cyklov, takže je vhodná pre vektorové a aj pre skalárne architektúry. V prezentácii poskytneme prehľad o vývoji HPC v oblasti meteorológie na Slovensku. Poukážeme ako na tom SHMÚ je v porovnaní s inými meteorologickýcmi službami v EÚ. Vysvetlíme špecifické požiadavky na HPC z hľadiska operatívnej prevádzky modelu ALADIN. V závere predstavíme naše predstavy ohľadne budúceho využívania HPC v meteorológii na Slovensku.

Prednášajúci

Mgr. Jozef Vivoda (Slovenský hydrometeorologický ústav)

Termín prednášky

1. marca 2022 o 17:00.

Ako sa môžete zúčastniť

Prednášky sa konajú v hybridnom formáte, je možné sa ich zúčastniť prezenčne vo Výpočtovom stredisku SAV v režime OP. Povinné je prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom. Pri registrácii na mieste je potrebné uviesť kontaktný email a telefónne číslo pre prípad nutnosti epidemiologického vyšetrovania.

Vzhľadom na neustále sa meniacu pandemickú situáciu a opatrenia vás o formáte konania jednotlivých prednášok budeme informovať najneskôr 5 dní pred konkrétnym podujatím. Informácie nájdete na našej stránke, sociálnych sieťach a všetkých zaregistrovaných na F2F prednášky budeme kontaktovať mailom.

Viac info

http://itkurzy.sav.sk/node/140/register (registrácia)

http://itkurzy.sav.sk/prednasky

https://www.facebook.com/VypoctoveStrediskoSAV/