Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Extrémne prejavy počasia na Slovensku

VEDA NA DOSAH

V meniacich sa klimatických podmienkach v regióne Európy, kde sa nachádza aj Slovensko, sme hľadali odpoveď na otázku, či je vnímanie výskytu extrémnych, resp. mimoriadnych prejavov počasia iba subjektívnou záležitosťou alebo je to objektívny dôsledok zmeny, ktorá vplýva na počasie a klimatický systém Zeme.

V prednáške sme hovorili o anomáliách a tendenciách v časových radoch výsledkov meteorologických meraní na Slovensku. Zamerali sme sa aj na meteorologické prvky a ich charakteristiky, s ktorými je spojený výskyt niektorých nebezpečných poveternostných javov.

Kto je Pavel Faško

RNDr. Pavel Faško, CSc. pracuje v odbore klimatologická služba v Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave. V klimatológii sa dlhodobo venuje problematike, ktorá súvisí s atmosférickými zrážkami a snehovou pokrývkou.

Čo je Vedecká cukráreň

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky