CVTI SR, Súťaž / celé Slovensko

Výtvarná súťaž – „Mars – náš nový domov?“

Banner k výtvarnej súťaži na tému „Mars – náš nový domov?“ v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2021

Toto podujatie už prebehlo.

Výtvarná súťaž je súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR vyhlasuje 20. júla 2021 už jej 16. ročník.

Pre koho je súťaž určená

Je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a základných umeleckých škôl v Slovenskej republike vo veku od 9 do 16 rokov.

Vo výtvarnej tvorbe majú možnosť využiť rôznorodé výtvarné techniky, ako sú maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina či litografia.

Žiaci základnej školy, osemročného gymnázia a základných umeleckých škôl v Slovenskej republike sa prihlasujú do výtvarnej súťaže v nasledovných kategóriách:

  • kategória I: žiaci vo veku od 9 do 12 rokov,
  • kategória II: žiaci vo veku od 13 do 16 rokov.

Téma

Téma tohtoročnej súťaže je „Mars – náš nový domov?“. Žiaci môžu výtvarne znázorniť predstavu života na inej planéte, technické vymoženosti, ktoré nám môže táto planéta ponúknuť a transport na túto planétu.

Dokedy a ako sa môžem prihlásiť

Uzávierka na zasielanie súťažných prác je 4. októbra 2021. Vyhodnotenie výtvarných prác sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky.

Podrobné informácie o súťaži a inštrukcie k zasielaniu prác

Štatút VS TVT 2021 (.pdf)

Prihláška VS TVT 2021 (.pdf)

Pravidlá VS TVT 2021 (.pdf)

Informácia výtvarná a grafická súťaž (.pdf)

Informácia súťaž TVT informovanie verejnosti CVTI SR (.pdf)

Viac info

https://www.tyzdenvedy.sk/o-tyzdni-vedy-a-techniky/podujatia-organizatorov/vytvarna-sutaz.html?page_id=346