Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Víťazi a víťazky grafickej a výtvarnej súťaže TVT 2020

VEDA NA DOSAH

Týždeň vedy a techniky 2020 ukazuje, že veda a umenie si nie sú vzdialené. Pozrite si a vypočujte si, ako to vnímajú mladí výtvarní tvorcovia, ktorí svojimi dielami najviac zaujali.

 

Grafická a výtvarná súťaž sú tradičnými sprievodnými podujatiami Týždňa vedy a techniky, preto nechýbali ani počas jeho 17. ročníka. Téma Vedci – superhrdinovia dnešných dní bola jednotná pre obe súťaže, v rámci ktorých mohli účastníci výtvarne a graficky znázorniť svoj pohľad na vedcov a ich vynálezy, ktoré zachraňujú a uľahčujú naše životy.

Do oboch súťaží sa zapojili žiaci základných škôl, osemročných gymnázií a základných umeleckých škôl v Slovenskej republike. Výtvarná súťaž má tradične dve kategórie. Prvá je určená pre žiakov vo veku od 9 do 12 rokov, druhá pre žiakov od 13 do 16 rokov. Do prvej kategórie grafickej súťaže mohli prihlasovať svoje práce študenti stredných škôl a do druhej študenti vysokých škôl a doktorandi.

Z dôvodu výnimočnej situácie súvisiacej s pandémiou sa odovzdávanie ocenení neodohralo na jednom mieste, ale výhercom rozviezol ceny filmársky štáb s moderátorkou z Centra vedeckých informácií SR (CVTI SR), ktoré je spoluorganizátorom tohto podujatia. Aj tento rok získali skvelé ceny, ktoré do súťaže venovali partneri TVT 2020; spoločnosti Slovenské elektrárne, Epson a George Science. Mladí víťazi pri ich preberaní porozprávali nielen o svojom obrázku, ale aj o tom, ako vnímajú poslanie vedy v dnešnom svete.

Do Týždňa vedy a techniky sa tento rok zapojilo 26 inštitúcií a organizácií, ktoré okrem iného zorganizovali a zorganizujú 79 prednášok, 26 konferencií, 20 workshopov a 19 seminárov. Spolu sa v rámci TVT konalo (a koná, niektoré ešte prebiehajú) 193 podujatí.

Hlavným organizátorom TVT je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. Partnermi TVT 2020 sú Slovenské elektrárneEPSON. Mediálnymi partnermiVEDANADOSAH.sk, časopis Quark, NextechZážitkové centrum vedy Aurelium.

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky