Výstava /

výstava|Geopark Malé Karpaty 2020


Toto podujatie už prebehlo.

Výstava Geopark Malé Karpaty

20. 12. 2019 – 31. 3. 2020
Zážitkové centrum vedy Aurélium,
Bojnická 3 (areál Matador), Bratislava-Nové Mesto

Výstava prezentuje geovedné, krajinárske, ekologické, archeologické, historické a kultúrne hodnoty územia chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.

 

Je zameraná na environmentálnu výchovu a doplnkové vzdelávanie s edukačným obsahom. Chceme najmä v detskom divákovi podnietiť hlbší vzťah k prírode, jej poznaniu a v konečnom výsledku aj k ochrane životného prostredia.

Tematicky sa panelová výstava zameriava na skameneliny, kryštálové sústavy, minerály, horniny, podzemnú vodu  alebo ťažbu nerastných surovín. V Aureliu okrem infopanelov nájdete aj autentické ukážky hornín staré až 4 mil. rokov. Návštevník sa môže zoznámiť aj s rôznymi mineralogickými vzorkami hornín a skamenelín.

Viac informácií