Súťaž / celé Slovensko

Vyber meno pre živočícha

Dieťa sa hrá na vedca. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

​Ústav zoológie SAV, v. v. i., v spolupráci s Ústavom vied o Zemi SAV, v. v. i., vyhlasuje celoštátnu súťaž pre deti do 18 rokov s názvom Vyber meno. 

Ako a dokedy sa môžem zúčastniť

Súťaž trvá do 1. júla 2024. Návrhy aj s jednovetným vysvetlením, ako súťažiaci meno vyberal, treba zaslať na e-mailovú adresu „Jana Kušnírová“ ​jana.kusnirova@savba.sk.

V prípade vybratia vášho návrhu, uveďte, prosím, či chcete, aby bolo spájané s vaším priezviskom, prípadne, či sa chcete podieľať na jeho spracovaní.

Pre koho je súťaž určená

Súťaž je určená pre deti a žiakov do 18 rokov.

Úloha

„Úlohou súťažiacich je vybrať úplne novému živočíchovi celosvetovo platné meno – musí byť bez diakritiky, ktoré bude už navždy nosiť,“ vysvetľuje zámer súťaže vedec Peter Vršanský.  Názov nového živočícha teda bude Balatronis ***********, 2024. „Zakázané mená sú  ´cretacea´ a ´lebanensis´, ktoré sa už užívajú a tiež mená po konkrétnych osobách,“ približuje vedec a jeden z organizátorov súťaže. Neprípustné sú tiež neslušné mená. „Tie zoologický kód dnes už neumožňuje používať, aj keď v minulosti sa bežne využívali,“ dodáva Peter Vršanský.

Meno, ktoré sa uplatní vo vedeckom článku, vyberie komisia v zložení: Peter Vršanský (SAV), Hemen Sendi (SAV) a Lucia Šmídová (Univerzita Karlova Praha).

Balatronis ***********

Balatronis ***********. Zdroj: SAV

Zdroj a viac info

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=11516