Iné / celé Slovensko

Virtuálny deň otvorených dverí UPJŠ 2021

Banner podujatia: Virtuálny deň otvorených dverí UPJŠ 2021

Toto podujatie už prebehlo.

Univerzita UPJŠ v Košiciach organizuje deň otvorených dverí z dôvodu pandemickej situácie prostredníctvom online priestoru – virtuálneho livestreamu, ktorý bude vysielaný na Facebooku.

Cieľom univerzity je prezentácia univerzity študentom stredných škôl, ktorí si vyberajú vysokú školu, predstavenie jednotlivých fakúlt, poskytnutie informácii o študentskom živote na UPJŠ a tipy pre študentov na podávanie prihlášok od výchovných poradkýň.

V rámci prezentácie fakúlt budú prítomní hostia z radu študentov, ktorí budú odpovedať na otázky moderátorov/online publika, taktiež je naplánovaný vstup poradkýň z Univerzitného poradenského centra.

Kedy a ako sa môžem pripojiť

5. novembra 2021 od 10:00, online cez Facebook.

Približný harmonogram

  • Otvorenie Dňa otvorených dverí moderátormi
  • Video pozdrav – Rektor
  • Prezentácia prírodovedeckej fakulty – hostia
  • Prezentácia ústavu telesnej výchovy a športu – hostia
  • Prezentácia právnickej fakulty – hostia
  • Vstup UNIPOC – univerzitné poradenské centrum
  • Prezentácia filozofickej fakulty
  • Prezentácia fakulty verejnej správy
  • Prezentácia lekárskej fakulty – hostia
  • Vyhodnotenie súťaže o iPhone a ukončenie akcie

Viac info

https://www.facebook.com/events/273283924692685/

https://www.upjs.sk/