CVTI SR, Prednáška /

Veda v CENTRE: Príroda a zeleň v mestách (2020-06)


Toto podujatie už prebehlo.

Prednáška  Príroda a zeleň v mestách

Veda v CENTRE sa uskutoční bez prítomnosti publika a záznam bude zverejnený na YouTube kanáli CVTI SR. Vaše otázky k téme nám môžete posielať do 12.6.2020 cez Facebook udalosť.

Hosť: Prednášajúci: Ing. Attila Tóth, PhD.,
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Dátum a čas: jún 2020
Miesto: YouTube kanál CVTI SR
 

Prednáška bude zameraná na koncepciu zelenej infraštruktúry a stratégiu Európskej únie v tejto oblasti. Poskytne prehľad o európskych legislatívnych a politických dokumentoch a vysvetlí postavenie zelene a zelenej infraštruktúry v slovenskej legislatíve. Predstaví pozitívne príklady verejných priestorov a verejnej zelene z rôznych európskych krajín a poukáže na význam a hodnotu zelených priestorov v mestách a obciach. Definuje hlavné problémy a nedostatky zelene na Slovensku a poukáže na možnosti zveľadenia zelenej infraštruktúry.  

 

Náš hosť, Ing. Attila Tóth, PhD. je krajinný architekt a krajinný plánovač pôsobiaci ako vysokoškolský učiteľ na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Jeho vedeckovýskumné zameranie je plánovanie a tvorba zelenej infraštruktúry v mestách, obciach a krajine. Túto problematiku skúmal v roku 2019 na Pôdohospodárskej univerzite BOKU vo Viedni a v roku 2018 na Technickej univerzite RWTH v Aachene. Je laureátom Ceny za vedu a techniku 2019, ocenenia Green Talents Award 2017 a dvojnásobný nositeľ ceny Európskej rady škôl krajinnej architektúry.

 

Podujatie na FB

Viac informácií