Prednáška /

Veda v CENTRE Piešťany: Chlieb náš každodenný (2018-11)


Toto podujatie už prebehlo.

Pozývame vás do jesennej vedeckej kaviarne v Piešťanoch, v ktorej budeme diskutovať o faktoch a mýtoch spojených s prípravou a konzumáciou pšeničného chleba, ale aj o histórii pestovania pšenice a prípravy chleba. Priblížime rôzne typy múk a objasníme kvalitu chleba a pečiva v minulosti a dnes a ich význam v ľudskej výžive.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch organizuje v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR v Bratislave vedeckú kaviareň pod názvom  „Veda v CENTRE“.

Vo štvrtok 8. novembra 2018 o 16.30 hod. v Klubovni La MUSICA v Piešťanoch bude hosťom vedeckej kaviarne Ing. Soňa Gavurníková, PhD., vedecký pracovník Laboratória kvality pšenice NPPC-Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch.   

Vedecká kaviareň je sprievodnou akciou Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018.