Prednáška /

Veda v CENTRE: Dôchodkový systém na Slovensku… (2018-09)


Toto podujatie už prebehlo.

Dôchodkový systém na Slovensku: problémy, výzvy a perspektívy

 

foto
Hosť: doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.
z Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky Fakulty matematiky, informatiky a fyziky UK v Bratislave


Dátum a čas: 27. september 2018 o 17.00 hod
Miesto: Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí.

 

Pozývame vás do septembrovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o súčasnom stave dôchodkového systému na Slovensku. Budeme ho analyzovať z hľadiska demografických prognóz, očakávanej výšky dôchodkov a spravodlivosti. Aké sú jeho problémy a čo by sa malo zmeniť, aby bol spravodlivý, udržateľný a poskytoval adekvátne dôchodky?

 

Doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD., je matematik a uznávaný odborník na finančnú matematiku. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa venuje aplikáciám finančnej matematiky v  riadení portfólia a v dôchodkových systémoch.
 

banner

Starnutie populácie, udržateľnosť a spravodlivosť dôchodkových systémov patria k najčastejším témam v ekonomických diskusiách. Odborníci sa zhodujú v tom, že spoločnosti vo vyspelých krajinách starnú a demografická štruktúra sa dramaticky mení. Práve to bolo jednou z hlavných príčin veľkej reformy dôchodkového systému aj na Slovensku. K najzásadnejším zmenám, ktoré priniesla, môžeme zaradiť zavedenie sporivého piliera a posilnenie zásluhovosti na základe príspevkov. Ambíciami zásadnej zmeny systému bolo odvrátiť alebo aspoň zmierniť demografickú krízu, posilniť spravodlivosť a zvýšiť očakávané dôchodky. Majú tieto ambície šancu byť naplnené? Ako možno merať úroveň úspor v sporivom pilieri? Poskytne sporivý pilier skutočne vyššie dôchodky a  je naozaj ochranou pred demografickou krízou? Aké sú zmysluplné spôsoby použitia dôchodkových úspor? V posledných rokoch boli v  dôchodkovom systéme urobené viaceré parametrické zmeny. Majú tieto parametrické zmeny šancu odvrátiť všetky problémy? Dôležitým atribútom dôchodkového systému je jeho spravodlivosť. Tú možno chápať rôznymi spôsobmi. V súčasnom nastavení je spravodlivosť vyjadrená zásluhovosťou na základe výšky peňažných príspevkov. Je toto naozaj tá správna miera spravodlivosti?

 

Septembrová vedecká kaviareň je sprievodným podujatím festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2018.

 

Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

 

Stránka podujatia s (video) archívom predchádzajúcich podujatí.