CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Veda v CENTRE: Depresia – epidémia 21. storočia… (2019-10)


Toto podujatie už prebehlo.

Prednáška
Depresia – epidémia 21. storočia
pohľad psychológa a psychiatra

Hostia:

doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.
klinický psychológ z Katedry psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave

prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
psychiater, prednosta Psychiatrickej kliniky Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

 
17. október 2019 o 17.00 hod

Konferenčná miestnosť CVTI SR
na 2. poschodí.

 

Pozývame vás do októbrovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o tom, či je depresia vážnym ochorením duše a tela alebo je len dôsledkom nášho životného štýlu. Odborníci totiž varujú, že do roku 2030 bude vo svete najčastejším a najrozšírenejším ochorením spomedzi všetkých psychických porúch. O depresii ako o epidémii 21. storočia budeme hovoriť z pohľadu klinického psychológa a psychiatra, z pohľadu výskumu aj klinickej praxe.

Depresia je jednou z najčastejších príčin invalidity vo vyspelom svete. Na základe odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie v súčasnosti pozorujeme zvýšenie výskytu depresie a preto o nej uvažujeme ako o epidémii 21. storočia. Depresia sa u pacienta často zvykne opakovane vracať a chronifikovať, čo situáciu ešte zhoršuje. Pozorované symptómy depresie nie sú len smutná nálada, ale aj neschopnosť tešiť sa (tzv. anhedónia) a rôzne telesné symptómy. 

 

Dobrou správou je, že v posledných tridsiatich rokoch sa dosiahli významné pokroky v efektívnej liečbe tejto poruchy, najmä v oblasti farmakologickej liečby tzv. antidepresívami. Prednáška objasní mnohé otázky, ktoré si kladieme nie len my, laici, ale aj odborná verejnosť.

  • Je depresia ochorením duše alebo tela, alebo ako to vlastne je?
  • Nezamieňame si depresiu ako psychickú poruchu s obyčajným ľudským nešťastím a trápením, ktoré prosto život prináša?
  • Existuje nejaký spoľahlivý test, či sme naozaj depresívni?
  • Robia antidepresíva ľudí šťastnými a prečo stúpa ich užívanie?
  • Čo sa stane ak by ich užívali ľudia, ktorí nemajú depresiu?
  • Ako môžeme pomôcť, ak má niekto z našich blízkych depresiu?

Na tieto ako aj mnohé iné neľahké otázky budeme hľadať odpovede z pohľadu klinickej psychológie a psychiatrie.

 

Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný. Ak k nám nemôžete prísť, môžete ho sledovať aj cez Živé vysielanie.

 

Pozvánka  (pdf 666kB)

Plagát (pdf 175 kB)

Viac informácií