CVTI SR, Prednáška /

Veda v CENTRE: Antibiotiká verzus prírodné antimikrobiálne látky (2020-01)


Toto podujatie už prebehlo.

Prednáška  Antibiotiká verzus prírodné antimikrobiálne látky

Hosť: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

30. január 2020 o 17.00 hod
Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí.
 

Rezistencia na antibiotiká vzniká ako dôsledok nesprávnej a nadmernej konzumácie antibiotík. K nesprávnym spôsobom užívania antibiotík patrí napríklad skracovanie dĺžky liečby či nedodržiavanie dávkovania. Citlivé baktérie v organizme účinok antibiotík takpovediac usmrtia, rezistentné baktérie sa naopak aj napriek podávaniu antibiotík budú aj naďalej množiť. Oslabujú nielen organizmus pacienta, ale môžu sa šíriť a spôsobovať infekcie aj u druhých ľudí.

Látky rastlinného pôvodu predstavujú do budúcna nový zdroj prípravkov, ktoré možno využiť v prevencii a terapii rôznych ochorení ako alternatívu doteraz používaných antibiotík. Vyznačujú sa mnohými prospešnými vlastnosťami, z ktorých významné sú antibakteriálne, antivírusové, antioxidačné a mnohé ďalšie.

Náš hosť, prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. pracuje ako vysokoškolský pedagóg na Katedre ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
Jej vedecko-výskumná činnosť je zameraná

  • na mikrobiologickú analýzu potravín,
  • na vplyv biologicky účinných látok a prírodných látok so zameraním na mechanizmy účinku týchto látok na tráviacu sústavu zvierat v in vivo a in vitro podmienkach,
  • na antimikrobiálnu rezistenciu baktérií izolovaných z potravín,
  • na antimikrobiálnu aktivitu prírodných látok proti rôznym druhom mikroorganizmov.

Za svoju prácu získala viacero ocenení vrátane ocenenia Osobnosť vedy a techniky MŠVVaŠ SR za rok 2019.

 

Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný. Ak k nám nemôžete prísť, môžete ho sledovať aj cez Živé vysielanie.

 

Viac informácií