CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Veda v CENTRE: Ako sa rodilo a rozvíjalo divadlo na Slovensku? (2019-03)


Toto podujatie už prebehlo.

Prednáška Ako sa rodilo a rozvíjalo divadlo na Slovensku?
Dejiny slovenského divadla.

Hosť:
prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc.
divadelný historik, kritik a pedagóg

23. marec 2019 o 17.00 hod
Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí.

 

Pozývame vás na historický exkurz dejinami slovenského ochotníckeho a profesionálneho divadla. Priblížime vám, kam až siahajú korene slovenského divadelníctva a ako vplývali na jeho profesionálny vývoj rozhodujúce spoločensko-historické medzníky v našich dejinách, od najstarších čias až po koniec tisícročia.

Dejiny slovenského profesionálneho divadla sa začali písať po roku 1920, keď administratívno-politickým rozhodnutím vzniklo Slovenské národné divadlo v Bratislave.

  • Aký základ a aké podmienky pre jeho vývoj vytvorilo ochotnícke divadlo na Slovensku?
  • Alebo to bolo inak?
  • V akom geopolitickom prostredí sa divadlo rodilo a rozvíjalo, a aké prekážky stáli na začiatku jeho neľahkej a komplikovanej cesty?

V prednáške sa pokúsime ponúknuť prehľadný obraz o vývinových obdobiach slovenskej divadelnej tvorby na profesionálnych javiskách na pozadí spoločenských a dejinných súvislostí. Priblížime najdôležitejšie fakty a udalosti, ale predstavíme aj významné osobnosti a tvorcov slovenského divadla.

Prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc., je jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej teatrológie a aktuálny laureát ceny Slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov, ktorú získal v roku 2018 za celoživotné dielo. Dlhodobo pôsobil ako vysokoškolský pedagóg a profesor dejín slovenského divadla na Divadelnej falulte VŠMU v Bratislave.
V súčasnosti pod jeho editorským vedením vzniká jedinečná dvojdielna publikácia s názvom Dejiny slovenského divadla, ktorej prvá časť už vyšla na začiatku tohto roka a jej druhá časť vyjde v roku 2020 pri príležitosti 100. výročia vzniku profesionálneho divadla na Slovensku.

Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

Ak k nám nemôžete prísť, môžete ho sledovať aj cez Živé vysielanie.

Podujatie na FB

Stránka podujatia s (video) archívom predchádzajúcich podujatí.