CVTI SR, Prednáška /

Vakcíny kontra vírusy – Víťaz berie všetko


Toto podujatie už prebehlo.

O prednášajúcom:

doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc., je riaditeľom Neuroimunologického ústavu SAV, vedeckým riaditeľom biotechnologickej spoločnosti AXON Neuroscience a vášnivým čitateľom komiksov. Dlhé roky sa venuje imunológii ľudských neurodegeneračných ochorení. Podieľal sa na vývoji prvej vakcíny proti proteínu tau, ktorá je určená na liečbu Alzheimerovej choroby. Pod krídlami Neuroimunologického inštitútu, n. o., vybudoval prvú mozgovú banku na Slovensku. Od roku 2020 sa aktívne zapája do vývoja novej vakcíny a terapeutických protilátok proti ochoreniu COVID-19.

Anotácia:

Vírusy patria k najrafinovanejším patogénom. Dokážu víťaziť nad ľudským imunitným systémom, pokiaľ naše telo nie je dostatočne pripravené na ich príchod. Vakcíny školia imunitný systém tak, aby sa dokázal vhodne pripraviť na stretnutie s vírusmi. Vytvárajú pamäťovú stopu, ktorá môže pretrvať mesiace a roky. Nové technológie dokonale zmenili svet vakcín, zjednodušil sa proces ich výroby, vďaka čomu dokážeme dnes  rýchlo reagovať na nové varianty meniaceho sa vírusu SARS-CoV-2. COVID-19 výrazne urýchlil vývoj moderných konceptov očkovania a spôsobil revolúciu v klinickom skúšaní. K trom už schváleným vakcínam začnú postupne pribúdať ďalšie. Ktorá je lepšia a ktorá nás bude dlhodobo chrániť pred covidom? Máme sa obávať nežiaducich reakcií? Kde je pravda a kde sa úmyselne zavádza? Je veľa otázok, na ktoré chceme spoznať odpoveď. Na niektoré z nich si posvietime v mojej prednáške.

Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti. Záznam z podujatia je dostupný na YouTube Veda na dosah – CVTI SR.

Nová séria cyklu Veda v CENTRE pozostáva zo 7 prednášok, ktoré si posvietia na vírusy z rôznych uhlov pohľadu.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.