CVTI SR, Prednáška /

Syntetická biológia a jej boj proti vírusom


Toto podujatie už prebehlo.

O prednášajúcom:

Miroslav Gašpárek, M. Eng., vyštudoval biomedicínske inžinierstvo na Imperial College London. Je doktorandom v inžinierskych vedách na Oxforde, kde sa venuje syntetickej biológii a modelovaniu komplexných biologických systémov. Absolvoval výskumné pobyty na Kalifornskom technologickom inštitúte a na Stanforde, kde pracoval na výskume syntetických buniek. Je tiež členom výkonného výboru Európskej spoločnosti pre syntetickú biológiu (EUSynBioS) a bývalým prezidentom oxfordskej synteticko-biologickej spoločnosti.

Anotácia:

Syntetická biológia, ktorá je jednou z najmladších inžinierskych disciplín, sa zaoberá dizajnom a úpravami živých i neživých biologických systémov. V tejto prednáške si povieme niečo o základoch syntetickej biológie, jej metódach a aplikáciách. Prednášajúci taktiež vysvetlí, ako nám syntetická biológia pomáha lepšie porozumieť vírusom a ako umožňuje bojovať proti nim, a to v súčasnosti aj v budúcnosti.

Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti. Záznam z podujatia je dostupný na YouTube Veda na dosah – CVTI SR.

Nová séria cyklu Veda v CENTRE pozostáva zo 7 prednášok, ktoré si posvietia na vírusy z rôznych uhlov pohľadu.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.