Seminár / celé Slovensko

Spracovanie videa a jeho využitie v edukačnom procese


Toto podujatie už prebehlo.
Spracovanie videa v edukačnom procese pre učiteľov ZŠ, SŠ.
 
Kde: Webinár – Virtuálna učebňa
CVTI SR – ŠVS BB
 
Kontakt: Email