Exkurzia, Iné / Košice

Slávnostné otvorenie nového návštevníckeho centra BZ UPJŠ a individuálna prehliadka

V botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach je vystavených osem objektov. Zdroj: kosice.guide

Toto podujatie už prebehlo.

Vybudovaním nového návštevníckeho centra sa Botanická záhrada posúva ešte bližšie k návštevníkom. Veríme, že služby centra a BotaniCafé, ktoré budú návštevníkom poskytnuté, zvýšia ich komfort pri návšteve záhrady

Kedy a kde sa uskutoční slávnostné otvorenie návštevníckeho centra v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach

Slávnostné otvorenie nového návštevníckeho centra Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach (BZ UPJŠ) sa uskutoční 12. decembra 2022 od 15. hodiny na Mánesovej ulici 23 v Košiciach.

V rámci otvorenia návštevníckeho centra sme pre účastníkov pripravili zjednodušenú individuálnu prehliadku skleníkov s farebným osvetlením a zvukmi džungle.

Program

15.00 Otvorenie návštevníckeho centra, príhovory hostí, odhalenie umeleckého diela, čaša vína.

15.45 – 17.00 Individuálna večerná prehliadka expozícií rastlín v skleníkoch s novým nočným oddelením.

Viac info

Tlačová správa (Bývalá vrátnica Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach sa zmenila na moderné návštevnícke centrum)

Mapu botanických záhrad nájdete v rubrike Kam za vedou.