CVTI SR, Iné / Liptovský Ján

SFEL 2022 – Štvrtý ročník vedeckej školy

Synchrotron - kruhový urýchľovač častíc. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Škola užívateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2022 (School of XFEL and Synchrotron Radiation Users  2022, ďalej len SFEL 2022) je podujatie zamerané na podporu vedeckej komunity využívajúcej zdroje fotónov a neutrónov pre výskumné projekty slovenských vedcov.

Kedy a kde sa SFEL 2022 uskutoční

SFEL 2022 sa uskutoční v dňoch 6. – 10. novembra 2022 v priestoroch hotela Sorea Máj v Liptovskom Jáne.

Škola SFEL 2022 prebehne v angličtine.

O škole SFEL 2022

V rámci programu odznejú prednášky nielen špičkových vedeckých riaditeľov XFEL, ale aj užívateľov zdrojov neutrónov v ILL Grenoble, JINR Dubna, BNC Budapest, CV Řež, zdrojov synchrotrónového žiarenia ako ESRF Grenoble, Max IV Lab of Lund University, Diamond light Source Ltd, Solaris Krakow, DESY Hamburg a ďalších pracovníkov vedeckých centier.

Priestor na prezentovanie svojich skúseností bude poskytnutý aj slovenským vedcom, ktorí odborne participujú na metodikách XFEL, synchrotrónových a neutrónových zdrojoch.

Viac info

https://www.sfel.sk/2022/#page-top

https://www.upjs.sk/podujatia/konferencia-sfel-2022/