Seminár /

Seminár: Výsledok – Patent – Licencia


Toto podujatie už prebehlo.

Seminár: Výsledok – Patent – Licencia

Prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe

Seminár pre vedeckých pracovníkov zameraný na:

  • Význam a využitie priemyselno-právnej ochrany vo vede a výskume
  • Rešerš ako nástroj na posúdenie novosti výsledkov výskumu a vývoja
  • Služby Centra transferu technológií pri CVTI SR vo vedeckej praxi

Podujatia sa môžete zúčastniť nielen osobne, ale aj virtuálne prostredníctvom sledovania live streamu s možnosťou zapojenia sa do diskusie. Link s vysielaním a e-mailovú adresu pre zaslanie otázok do diskusie Vám zašleme po registrácii.

Na podujatie je potrebné sa vopred  registrovať  (do 16. 05. 2017, 12.00 hod.), registrácia je bezplatná.

Miesto konania: Konferenčná miestnosť CVTI SR, 2. poschodie
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
 
Termín: 17. 5. 2017 od 8.15 do 12.00

Viac informácií