Seminár /

seminár Priemyselné vlastníctvo: patenty a úspešné…


Toto podujatie už prebehlo.

Priemyselné vlastníctvo: patenty a úspešné príklady z praxe.

 

Ako prebieha proces patentovania? Oplatí sa Váš produkt/ technológiu patentovať? A ako vystihnúť ten správny moment? Koľko patenty stoja a aké typy existujú? Zistite viac o patentoch od tých najpovolanejších, odborníkov z Úradu priemyselného vlastníctva SR a patentového zástupcu pre Európu, Slovensko a Čechy.

 

Miesto:  BIC Bratislava, Zochova 6-8, Bratislava
Dátum: utorok 30. mája 2017

 

Harmonogram:
09:30 Registrácia
10:00 – 11:30 Ing. Jana Rešutíková, Úrad priemyselného vlastníctva SR
    Úvod do ochrany duševného vlastníctva
    Slovenské a medzinárodné patenty
11:30 – 11:50 Ing. Róbert Porubčan, európsky, slovenský a český patentový zástupca
   Ako postupovať pri podávaní patentu alebo úžitkového vzoru?
   Taktika pri získavaní IP ochrany v SK a v zahraničí.
   Najčastejšie chyby v procese IP ochrany.
11:50 Diskusia a individuálne konzultácie s lektorom

 

Vstup voľný, len pre registrovaných účastníkov.

Stránka podujatia