Prednáška / celé Slovensko

SAVinci – Voda dobrá, voda zlá

Banner podujatia: SAVinci – Voda dobrá, voda zlá

Toto podujatie už prebehlo.

Máme na Slovensku naozaj kvalitnú vodu? Aj o tom budeme diskutovať vo vedeckej kaviarni tento mesiac.

Témy

  • Ako je kvalita vôd monitorovaná?
  • Aký je súčasný stav kvality vôd a s tým súvisiace problémy?
  • Aké formy ochrany vôd sú na Slovensku realizované?
  • Kde sa dá z hľadiska kvality vody bezpečne okúpať?
  • Ako sa dá okúpať v podzemných vodách?

Kedy a ako sa pripojím

30. júna 2021 od 18:00, online cez Facebook.

Program

18:00 hod. – prednášku bude viesť doc. Ing. Marek Sokáč, PhD., predseda Vedeckej rady Ústavu hydrológie SAV
18:30 hod. – po skončení prednášky bude ako vždy priestor na otázky divákov, ktoré môžete písať do komentárov.

Viac info

https://www.facebook.com/events/244546357033564