CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Robot – ťahúň priemyslu


Toto podujatie už prebehlo.

Anotácia:

Robotika je súčasťou ľudstva už niekoľko desaťročí. Za ten čas sa významne posunula v priemyselnej aj servisnej oblasti. Robot je už takmer všade okolo nás, a aj keď ho priamo nevidíme, takmer všetkého s čím dnes pracujeme sa robot dotkol. Kde všade sa robot uplatňuje? Je to len výroba a priemysel? Existuje ešte dnes oblasť činnosti ľudstva, pre ktorú nebol robot vymyslený? Na všetky tieto otázky sa pokúsime odpovedať v prednáške, ktorej súčasťou bude predstavenie hlavnej línie robotiky, vízie robotiky, aktuálneho diania v oblasti výskumu v robotike všeobecne, ako aj súčasného výskumu robotiky na Slovensku. V závere prednášky budú predstavené najzaujímavejšie laboratóriá Ústavu robotiky a kybernetiky a najzaujímavejšie projekty z roku 2020. Súčasťou prezentácie bude aj predstavenie konceptu Národného centra robotiky.

O prednášajúcom:

Prof. Ing. František Duchoň, PhD., profesor v odbore kybernetika, pracuje na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. V súčasnosti je zástupcom riaditeľa Ústavu robotiky a kybernetiky, prezidentom Národného centra robotiky a riaditeľom Digitálneho inovačného hubu Science City. Odborne sa venuje najmä oblasti lokalizácie a navigácie mobilných robotov, digitalizácii výrobných systémov a inováciám pre priemyselnú robotiku. Aktuálne participuje na piatich projektoch európskeho významu zameraných na robotiku a s tým spojené inovácie. V minulosti bol pozývaný ako expert na robotiku za účelom hodnotenia projektov H2020 pod hlavičkou Európskej komisie. V roku 2020 bol so svojím tímom finalistom súťaže KUKA Innovation Award, kde projekt SAHARRA hodnotili také svetové esá robotiky ako prof. Khatib alebo prof. Albu-Schäffer. Je aj členom International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science (TC Robotics and Mechatronics).

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube – CVTI SR.