Súťaž /

registrácia|súťaž|Súťaž v stavbe a programovaní robotov pre ZŠ a SŠ – ROBOCUP 2018


Toto podujatie už prebehlo.

Centrum vedecko – technických informácií SR (ďalej len CVTI SR) vyhlasuje v rámci národného projektu IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21.STOROČIE

23. ročník súťaže RoboCup.

Celoštátne kolo 28.2. – 2.3.201

CVTI SR Školské výpočtové stredisko Tajovského 25, 975 73  Banská Bystrica

Súťažné kategórie:
Konštrukcia:

  1. Konštrukcia robota z prinesenej stavebnice na zadanú tému (autonómny robot, autonómny dron).
  2. Robotická ruka

RoboCup Junior:

  1. Futbal – OpenLeague s oranžovou loptou
  2. Futbal – Lightweight s elektronickou loptou
  3. Záchranár po čiare – RescueLine
  4. Záchranár v bludisku – Rescue Maze
  5. Záchranár – CoSpaceRescue – iba simulovaná verzia
  6. Tanec robotov – onStage (predtým Dance)

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných a stredných škôl. V každej kategórii môže súťažiť neobmedzený počet družstiev zo školy. Veková hranica je obmedzená.

Súťažné družstvá sa registrujú do 20. 2. 2018 pomocou elektronickej prihlášky, ktorá bude zverejnená na portáli http://itakademia.sk/sk/ziaci-zs-a-ss-zapojte-sa-do-sutazi/.

Za každú zúčastnenú osobu sú vyčíslené súťažné náklady v sume 39 €. V tejto sume je zahrnutá strava, ubytovanie, priestory, technické vybavenie (ihriská) a všetky ďalšie nutné výdavky sú visiace s organizáciou súťaže pre riadne prihlásených účastníkov. Cestovné si hradia účastníci sami.

V rámci národného projektu „IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21.STOROČIE“ budú hradené náklady (strava, ubytovanie) vybraným 120 súťažiacim zo základných a stredných škôl SR (mimo BA kraj). Dvadsiatim súťažiacim z Bratislavského kraja, budú hradené náklady (strava, ubytovanie) z  rozpočtu CVTI SR. Ďalší súťažiaci platia si náklady (strava, ubytovanie) individuálne. 

Vo všetkých súťažných kategóriách sa stanoví celkové poradie. V každej kategórii dostanú prví piati diplomy a prví traja vecné ocenenia. V prípade účasti zahraničných tímov sa vytvoria dve výsledkové listiny

  • slovenská – ktorá rozhoduje o postupe a neberie do úvahy zahraničné tímy
  • a open – so všetkými tímami. Vecné ceny z IT Akadémie a CVTI SR môžu získať iba slovenské tímy.

Víťazné družstvá v kategóriách RoboCup  postúpia na  21. Majstrovstvá sveta vo futbale robotov RoboCup 2018, ktoré sa uskutočnia v Montreale v Kanade v dňoch 16. – 22. júna 2018. Finančné zabezpečenie  účasti  na týchto majstrovstvách nebude realizované zprojektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie a rozpočtu CVTI SR.

Organizačné pokyny (pdf)

Viac informácií