Seminár /

registrácia|seminár|Seminár MSCA Individual Fellowship 2018


Toto podujatie už prebehlo.

Seminár MSCA Individual Fellowship 2018

Kancelária národných kontaktných bodov Horizontu 2020 vás pozýva na Seminár MSCA Individual Fellowship 2018 (MSCA IF), ktorý sa uskutoční 17. júla  2018  o 9:00 hod v Centre vedecko-technických informácií, konferenčná miestnosť na 2. posch., Lamačská cesta 8/A, Bratislava.

  

Schéma MSCA IF podporuje výskumný tréning založený na medzinárodnej alebo aj medzisektorovej mobilite pre výskumnikov na postdoktorandskej a vyššej úrovni.

Účastníci seminára budú mať jedinečnú príležitosť konzultovať prípadné otázky priamo s hodnotiteľkou a držiteľkou MSCA IF.

Program

Registrácia je otvorená

Viac informácií