Seminár /

registrácia|seminár|Projekty H2020 – transfer technológií a GDPR (2019)


Toto podujatie už prebehlo.

Národná kancelária Horizontu 2020 pri CVTI SR si dovoľujeme pozvať vás na seminár s názvom Projekty H2020 – transfer technológií a GDPR organizovaný Národnou kanceláriou Horizontu zameraný na:

  • prípravu podnikateľského plánu v inovačných projektoch, po skončení projektov Horizontu 2020,
  • cenové nastavenia odmien pri komercionalizácii duševného vlastníctva,
  • štandardizáciu v Európskej únii,
  • obchodné tajomstvo ako podklad pre priemyselné a autorské práva,
  • úpravu ochrany osobných údajov v medzinárodných projektoch,
  • iné osobitné otázky, ktoré sa týkajú vnútorných nastavení vedecko – výskumných inštitúcií.

Seminár sa bude konať dňa 26.09.2019 od 9:00 hod. v priestoroch konferenčnej miestnosti Centre vedecko-technických informácií SR.

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom prehľad a informácie o najčastejšie kladených otázkach, o zapájaní sa priemyslu a podnikateľov do projektov Horizontu 2020, o príprave podnikateľského plánu, o nastavovaní cien/odmien z duševného vlastníctva, štandardizácii,  ochrane podkladov vedecko-výskumných diel, ochrany osobných údajov v medzinárodných projektoch a osobitné aspekty domácej úpravy.

Pozrite si program a zaregistrujte sa.

Stránka podujatia s registráciou