Seminár /

registrácia|seminár|Príprava projektov do výzvy ERA CHAIRS 2018


Toto podujatie už prebehlo.

Seminár ERA Chairs 2018

 

Pozývame Vás na česko-slovenský seminár zameraný na prípravu návrhov projektov v rámci výzvy ERA Chairs-2018, ktorý organizuje Technologické centrum AV ČR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácii SR. Seminár sa bude konať 12. septembra 2018 v priestoroch Technologického centra v Prahe.

 

Zámerom seminára je oboznámiť účastníkov so zásadami prípravy projektového návrhu WIDESPREAD-04-2019, poskytnúť informácie o finančných špecifikách a stratégiách, ktoré musí návrh obsahovať. V rámci programu budú prezentované štatistické výstupy z predošlých výziev, nedostatky návrhov z pohľadu hodnotiteľov, proces hodnotenia ako aj  skúsenosti koordinátorov návrhov, ktoré uspeli v rámci výzvy 2017.

 

REGITROVAŤ sa môžete do 10. septembra 2018 alebo do naplnenia kapacity. Účasť na seminári je bezplatná.

 

Predbežný program (pdf 111 kb)

Viac informácií