Prednáška /

registrácia|prezentácia|Informačný deň H2020 – Európa v meniacom sa svete (2017)


Toto podujatie už prebehlo.

Pozývame Vás na

Informačný deň prohramu Horizont 2020 pre oblasť SC6:
Európa v meniacom sa svete – Inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
,

ktorý sa uskutoční dňa 13.12.2017 od 8:30 – 12:00 hod. v budove CVTI SR.

Podujatie je určené vedeckým pracovníkom a organizáciám, ktoré sa venujú spoločenským a humanitným vedám a majú záujem zapojiť sa do programu.

Cieľom podujatia je podať účastníkom komplexné informácie o oblasti a jej novom pracovnom programe pre obdobie rokov 2018-2020.

Registrácia

Program

Viac informácií