Prednáška /

registrácia|prezentácia|COST Infoday 2019


Toto podujatie už prebehlo.

Srdečne Vás pozývame na COST Infoday 2019 za účasti riaditeľa COST Association Dr Ronald de Bruina.

COST je najdlhšie trvajúci európsky program  na podporu nadnárodnej spolupráce medzi výskumníkmi z celej Európy i mimo nej. Je  jedinečným prostriedkom na to, aby vedci spoločne rozvíjali svoje vlastné nápady a nové iniciatívy vo všetkých oblastiach vedy a techniky vrátane spoločenských a humanitných vied prostredníctvom celoeurópskeho prepojenia národne financovaných výskumných činností. Hrá významnú úlohu pri budovaní európskeho výskumného priestoru. Dopĺňa činnosti programu H2020 a tvorí dôležité prepojenie k vedeckým komunitám v nových cieľových krajinách, kde patrí aj Slovensko.

Dátum: 07.02.2019 od 8:30 do 12:00

Miesto konania: konferenčná sála CVTI, 2.posch., Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Infodeň COST je organizovaný s cieľom zvýšiť možnosti a vedomosti vedeckej, výskumnej obce a príslušných zainteresovaných strán členskej krajiny COST a poskytnúť dostatok informácií o tom, ako funguje COST, ako sa pripojiť k akcii COST, ako pripraviť úspešný návrh, ako aj predviesť najlepšie príklady.

Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku.

 

Zaregistrovať sa môžete do 04.02.2019

COST INFODAY 2019 (program)  

Viac informácií