Festival /

registrácia|festival|Európska Noc výskumníkov 2018


Toto podujatie už prebehlo.

Registrácia vedcov a výskumníkov na 12. ročník Európskej noci výskumníkov je otvorená.

 

Festival vedy Európska noc výskumníkov je projekt podporovaný rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií – Horizon 2020, v časti – Marie Sklodowska-Curie actions. Európska noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 24 štátoch Európy.

 

12. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku  – Európska Noc výskumníkov 2018 sa uskutoční 28.9.2018 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a Poprade. Minulý rok sa do festivalu vedy zapojilo viac ako 1 400 vedcov a výskumníkov, 72 000 žiakov a študentov a všetkých podujatí sa zúčastnilo dovedna viac ako 155 000 návštevníkov.

 

Registrácia vedcov a výskumníkov na 12. ročník Európskej noci výskumníkov je otvorená. Chcete sa zúčastniť najväčšieho vedecko-popularizačného podujatia v Európe?
Prihláste svoj vedecký stánok a prednášku.

Termín uzávierky prihlášok je do 31.8.2018.

 

Tešíme sa na Vás 28. 9. 2018 v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline a Poprade.

 

Viac informácií