Iné / celé Slovensko

READYCON Slovensko 2022

Banner podujatia: READYCON Slovensko 2022

Toto podujatie už prebehlo.

Najväčšia konferencia o budúcnosti trhu práce pre maturantov!

Svet sa vyvíja rýchlym tempom, a nám nezostáva nič iné ako na tento vývoj reagovať. Vedel/a si, že práve slovenský trh práce je spomedzi krajín OECD najviac ohrozený dopadom tohto vývoja? Vedieť sa uplatniť a byť dobrým kandidátom je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. READYCON každoročne prináša najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce priamo do tried stredných škôl.

Kedy a ako sa podujatie READYCON Slovensko 2022 uskutoční

Podujatie bude prebiehať online dňa 27. októbra 2022. V prípade ak máte záujem o link v vysielaniu použite tento odkaz.

O podujatí READYCON Slovensko 2022

Podujatie sa okrem trhu ako celku zameriava aj na zručnosti pre 21. storočie, poskytuje študentom prehľad v aktuálnych trendoch na trhu práce a vo vybraných odborných oblastiach:

  • Elektrotechnika
  • Zdravotníctvo
  • Obchod a služby
  • Strojárstvo
  • Financie
  • Stavebníctvo
  • Informačné technológie

Cieľ podujatia

Cieľom podujatia je pomôcť maturantom podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť uplatnenie a zjednodušiť často náročný prechod zo školy do práce.

Program vysielania

8:00 – 9:10 Relácia o budúcnosti trhu práce

9:10 – 10:15 Odborná relácia

10:15 – 10:30 Relácia o zručnostiach pre 21. storočie

Viac info

https://www.readycon.live/slovensko2022