Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Vplyv emócií a motivácie na učenie

VEDA NA DOSAH

Nestihli ste prednášku výskumníčky Kamily Urban o rôznych prístupoch k získavaniu vedomostí? Pozrite si video.

Nejeden študent si zaželá, najmä pri tých častiach učiva, ktoré sa treba vyslovene naučiť naspamäť: „Keby sa to tak dalo naliať do hlavy.“ Výskumníčka Kamila Urban začína svoju prednášku o vplyve emócií a motivácie na učenie predstavením typov maturantov s rozličnými motiváciami i očakávaniami. Alex chce zmaturovať na samé jednotky, Noe chce iba zmaturovať a Jess vôbec nezáleží na známkach na maturitnom vysvedčení, ale na tom, aby ju učenie bavilo a niečo z neho získala.

Odborníčka ďalej rozoberá nielen ich motivácie, ale aj prístup k učeniu. Vďaka tomu sa z jej prednášky dozvedáme, či je efektívnejšie venovať prípravám na skúšky všetok voľný čas alebo ich brať s ľahkosťou ako Jess a sústrediť sa hlavne na učivo, ktoré nás baví a napĺňa.

Kamila Urban ďalej analyzuje vnútorné a vonkajšie motivácie jednotlivých typov študentov, napríklad prežívanie úspechu a neúspechu a sebahodnotenie. Okrem toho radí, ako pomôcť vlastnej motivácii v učení, ako s ňou pracovať a ako zvládnuť akademické povinnosti, keď sme znudení, frustrovaní alebo nahnevaní.

Mgr. Kamila Urban, PhD., je samostatnou vedeckou pracovníčkou v Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV a odbornou asistentkou na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Výskumne sa venuje témam metakognície, autoregulovanému učeniu, jazykovej gramotnosti, tvorivosti a motivácii vo vzdelávaní. Prednáša najmä v oblastiach vývinovej a pedagogickej psychológie. Je členkou viacerých národných výskumných projektov a získala individuálny výskumný grant SAIA a Fulbrightovo štipendium, v rámci ktorého bola v roku 2021 hosťujúcou výskumníčkou na NCSU v Severnej Karolíne v USA.

Septembrová Vedecká cukráreň je sprievodným podujatím festivalu vedy Európska noc výskumníkov (ENV) 2022. Hlavný program podujatia ENV sa uskutoční 30. 9. 2022 v priestoroch Starej tržnice a okolitých lokalitách. Jeho súčasťou budú rôzne sprievodné podujatia, a to prednášky, vedecké kaviarne, Vedecké cukrárne, workshopy, súťaže či podcasty, ktoré prinesú zaujímavé prezentácie výnimočných slovenských vedcov. Bližšie informácie nájdete na www.nocvyskumnikov.sk a www.vedanadosah.sk.

Zdroj: CVTI SR
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky