Prednáška / Liptovský Mikuláš

Rastliny, ktoré zachránili svet

Plagát podujatia: Rastliny, ktoré zachránili svet

Toto podujatie už prebehlo.

Príďte si vypočuť zaujímavé rozprávanie o zemiakoch, ktoré boli zaradené medzi sedem kultúrnych rastlín, ktoré zmenili svet.

Kedy a kde sa podujatie uskutoční

Tešíme sa na Vás 22. júna 2023 o 17:00 h v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ), Školská 4, Liptovský Mikuláš.

Prednášať bude: doc. RNDr. Danka Šubová, CSc.

O prednáške

Biodiverzita agrogenofondu, kultúrnych rastlín je dôležitou súčasťou biodiverzity rastlinnej ríše. Bola vytvorená činnosťou človeka v priebehu tisícročí. Kultúrne rastliny vznikali postupne v genetických centrách kultúrnych plodín, kde bola vysoká biodiverzita daných druhov v prírode.

Tieto sa začali pestovať, kultivovať a to tam, kde bola súčasne aj vysoká kultúrna úroveň obyvateľstva, dovoľujúca obrábanie pôdy a neskôr aj rozvoj šľachtiteľských metód, od výberu, cez hybridizáciu, vrúbľovanie, umelú mutagenézu až po prípravu transgénnych rastlín metódami genetického inžinierstva.

Mnohé z nich významne ovplyvnili dejiny celého ľudstva. Medzi sedem vybratých kultúrnych rastlín, ktoré zmenili svet, boli zaradené v poradí, akým sa podieľali na ovplyvnení dejín ľudstva ryža, pšenica, kukurica, zemiaky, kávovník, kakaovník a cukrová trstina.

Zemiaky ovplyvnili významne kultúru Inkov, podporili zámorské plavby, pomohli riešiť problém hladu v Európe 18. storočia a zároveň spôsobili hladomor v Európe 19. storočia a vlnu vysťahovalectva do Ameriky.

V súčasnosti sú významnou plodinou z pohľadu dietologického, obsahu esenciálnych aminokyselín, C, A a E vitamínov, zinku a antioxidantov.

Viac info

https://www.smopaj.sk/sk/clanok/547-ekopodujatie

https://www.facebook.com/events/200584819174822/