Výstava / Zvolen

Príbeh kamzíka

Plagát výstavy: Príbeh kamzíka

Príbeh kamzíka. Zdroj: lesy.sk


Toto podujatie už prebehlo.

Srdečne pozývame na výstavu, ktorá podrobnejšie prezentuje viaceré populácie kamzíka na Slovensku, podrobnejšie informuje o populačnej dynamike tohto druhu, prírodných procesoch a možnostiach jeho ochrany. Tiež prezentuje jedinečný príbeh o záchrane vzácneho endemického tatranského poddruhu. Rozpráva o nadšení, obetavosti ale hlavne znalostiach a skúsenostiach tých, ktorí sa na záchrane kamzíkov podieľali. Ku každému vzácnemu živočíchovi sa viaže aj príbeh niektorej známej historickej osobnosti.

Kedy a kde sa výstava uskutoční

Výstavu môžete vidieť do 11. mája 2024 denne od 9.00 do 17.00 v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene, Námestie SNP č. 22/33.

O výstave Príbeh kamzíka

Témou výstavy je Kamzík vrchovský, ktorý sa u Slovenskej verejnosti teší veľkej popularite. Verejnosť nemá podrobnejšie informácie o spôsobe života kamzíka, o jeho jedinečnosti, o jeho pôvode, o rozšírení kamzíkov v Európe a vo svete.

Knieža Hohenlohe a jeho panstvo v Tatranskej Javorine, častokrát žiaľ opradené výmyslami a mýtmi, je príkladom starostlivosti o zver, príkladom ochrany prírody a poľovníckej etiky.

Okrem faktov uvedených v textoch a popisoch výstavy a okrem fotografií, si návštevník pozrie diorámy s dermoplastickými preparátmi, imitujúce životné prostredie kamzíka.

Charakter výstavy je v prvom rade edukačný, ale jej cieľom je tiež podnietiť záujem a vytvoriť estetický zážitok návštevníka.

Viac info

https://www.lesy.sk/pre-verejnost/lesnicke-drevarske-muzeum/

https://www.facebook.com/LDMZV