Prednáška /

prezentácia|Relácia RTVS Veda a technika – špeciál: Vedec roka 2018


Toto podujatie už prebehlo.

Mimoriadna relácia venovaná piatim najlepším vedcom zo Slovenska za rok 2018.

UVIDÍTE ODBORNÍKOV V OBLASTIACH AUTOMATIZÁCIE, NANOMATERIÁLOV, ZVÁRANIA, KRYPTOLÓGIE A MECHANOCHÉMIE.

 

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlásili tento rok 22. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky

 

Vedec roka SR 2018.

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj  najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR pani Martina Lubyová. Slávnostné vyhlásenie výsledkov oceňovania sa uskutočnilo dňa 13. 5. 2019 o 14.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

 
Ocenení boli (zľava):
 • kategória Vedec roka
  doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.
  Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • kategória Mladý vedecký pracovník
  RNDr. Matej Baláž, PhD.
  Ústav geotechniky, Slovenská akadémia vied v Košiciach
 • kategória Inovátor roka
  prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
  Fakulta výrobných technológií, Technická univerzita v Košiciach so sídlom v Prešove
 • kategória Technológ roka
  Ing. Jozef Zohn
  ASKOZVAR, s.r.o., Košice
 • kategória Osobnosť medzinárodnej spolupráce
  prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
  Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Viac informácií v pripojených článkoch nižšie.

Program RTVS – VAT ŠPECIÁL