Iné / celé Slovensko

Poznatky a výsledky z výskumu vedeckej komunikácie na Slovensku

Poznatky a výsledky z výskumu vedeckej komunikácie na Slovensku

Toto podujatie už prebehlo.

Katedra sociológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pozýva na tlačovú konferenciu Poznatky a výsledky z výskumu vedeckej komunikácie na Slovensku, ktorá zosumarizuje výsledky medzinárodného projektu Concise, zameraného na skúmanie úlohy vedeckej komunikácie v presvedčeniach a vnímaní spoločnosti.    

Na online tlačovej konferencii 29.1.2021 o 10:00 (do 11:00) predstavia Peter Guráň, Silvia Miháliková, Lenka Diener a Martin Fero, pracovníci Katedry sociológie FF TU, pohľady slovenskej spoločnosti na to:

  • ako obyvatelia vnímajú vedeckú komunikáciu,
  • ako sa jednotlivci rozhodujú v témach ako je vakcinácia,
  • aké zdroje informácií využívajú na získavanie vedeckých informácií.

Tlačová konferencia je realizovaná v rámci projektu Horizon 2020 Európskej únie na základe dohody o grante č. 824537.

 

Link na pripojenie sa na tlačovú konferenciu:

https://bit.ly/3bTs0lt

 

Odkaz na odporúčania z projektu:

http://ff.truni.sk/concise

http://ff.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/katedry/soc/slovakia-policy-brief_concise.pdf