Prednáška / celé Slovensko

Popularizácia prírodných vied – ako sa zabávať na dôchodku

Plagát podujatia: Popularizácia prírodných vied – ako sa zabávať na dôchodku

Popularizácia prírodných vied – ako sa zabávať na dôchodku. Zdroj: fns.uniba.sk


Toto podujatie už prebehlo.

Popularizácia vedy je široká téma, na ktorú sa možno dívať z rôznych pohľadov. Diskusia o nej sa väčšinou zužuje na jej vzdelávací význam. S tým nemožno polemizovať, avšak je tu aj mnoho sporných otázok týkajúcich sa jej foriem, úrovne a motivácií. Prednáška bude pohľadom na to, ako sa k tejto téme postavil jej autor  počas posledných dvadsiatich rokov.

Kedy a kde sa prednáška Popularizácia prírodných vied – ako sa zabávať na dôchodku uskutoční

Prednáška bude prebiehať 24. januára 2024 od 15.00 do 17.00 prezenčne PriF UK v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava (miestnosť: B1-PLUS) a aj online cez MS Teams.

Prednášajúci

Prof. Ing. Karol Jesenák, CSc., bol dlhoročným učiteľom na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

Viac info

https://fns.uniba.sk/2024-01-24-geovedy/