CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Plyny v našom tele: Ako sa „toxické“ látky starajú o naše srdce a cievy

Banner k podujatiu Vedecká cukráreň na tému Plyny v našom tele: Ako sa „toxické“ látky starajú o naše srdce a cievy. Prednášajúca: RNDr. Soňa Čačányiová, PhD.

Toto podujatie už prebehlo.

O prednášajúcej:

RNDr. Soňa Čačányiová, PhD. pôsobí na Ústave normálnej a patologickej fyziológie Centra experimentálnej medicíny SAV (ÚNPF CEM SAV). Od roku 2011 je vedúcou Laboratória etiopatogenézy cievnych porúch, neskôr Oddelenia cievnej patofyziológie a od roku 2019 je vedeckou riaditeľkou ÚNPF CEM SAV. Jej vedecké aktivity sú prioritne zamerané na sledovanie zmien kardiovaskulárneho systému za normálnych a patologických podmienok. Špeciálne sa venuje skúmaniu mechanizmov regulácie krvného tlaku a funkcie ciev v rôznych experimentálnych modeloch esenciálnej hypertenzie a metabolického syndrómu. Cieľom výskumu je hľadanie a sledovanie nových signálnych dráh zapojených do regulácie cievneho tonusu, pričom špeciálnu pozornosť venuje úlohe plynných transmiterov. Súčasťou jej vedeckej práce je aj konfrontácia funkčných odpovedí izolovaných ciev  získaných z animálneho modelu potkana s vazoaktívnymi vlastnosťami intrarenálnych artérií izolovaných po nefrektómii pacientov s nádorovým ochorením obličky (v rámci spolupráce s Urologickou klinikou Nemocnice ak. L. Dérera).

Anotácia:

Cievna stena a najmä jej vnútorná výstelka – endotel, sú významnými producentmi vazoaktívnych látok, ktoré môžu sprostredkovať zúženie, alebo naopak, rozšírenie cievy. Medzi najdôležitejšie látky schopné ovplyvňovať aktivitu cievy patria aj plynné signálne molekuly – oxid dusnatý a sírovodík. Oxid dusnatý je anorganický plyn známy aj ako toxický plyn, ktorý sa podieľa na vzniku smogu, kyslých dažďov a ničení ozónovej vrstvy. Sírovodík je bezfarebný plyn s typickým zápachom po skazených vajciach, ktorý je zložkou odpadových vôd a je známy najmä svojimi toxickými účinkami. Paradoxne, obe molekuly zohrávajú významnú úlohu v regulácii cievneho tonusu a tlaku krvi a môžu mať liečivé účinky. Obe látky, resp. ich signálne dráhy, môžu zohrávať významnú úlohu aj pri kardiovaskulárnych poruchách spojených s ochorením COVID-19. Obsadenie špecifických receptorov v kardiovaskulárnom systéme vírusom SARS-Cov-2 môže totiž znemožniť benefičný účinok sprostredkovaný týmito signálnymi dráhami. V Ústave normálnej a patologickej fyziológie Centra experimentálnej medicíny sme navrhli farmakologický model ochorenia COVID-19, pri ktorom je možné študovať rozsah cievneho poškodenia, ako aj mechanizmy, ktoré k nemu vedú. Otázky pre prednášajúcu môžete napísať do komentára na Facebooku do 11.10.2021. Októbrová Vedecká cukráreň sa konala bez účasti verejnosti.Videozáznam z podujatia je zverejnený na našom YouTube .

Mohlo by vás zaujímať