Prednáška / celé Slovensko

Patentovanie vynálezov a ochrana počítačových programov

Koncept patentovania vynálezov. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Pozývame startupy, začínajúcich podnikateľov, záujemcov o podnikanie a študentov na webinár „Patentovanie vynálezov a ochrana počítačových programov“.

Kedy sa webinár uskutoční

Webinár sa uskutoční dňa 8. marca 2022, v čase 14:00 – 16:00 hod. Prednášať bude RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD., vedúci Oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva (CVTI SR).

Účasť na podujatí je bezplatná, na podujatie je potrebné sa vopred registrovať na webovom portáli UVP TECHNICOM, organizátora podujatia. Po registrácii Vám budú zaslané prihlasovacie informácie k sledovaniu webinára.

Témy

  • Čo je to vynález?
  • Vynález v podnikaní
  • Patent – ochrana vynálezu
  • Vytvorenie vynálezu v zamestnaneckom pomere
  • Na čo mi je patent?
  • Úžitkový vzor vs. Patent
  • Počítačový program ako duševné vlastníctvo
  • Ochrana počítačového programu
  • Autorské vs. Priemyselné práva
  • Služby CTT pri CVTI SR v súvislosti s ochranou vynálezov a počítačových programov

Viac info

https://uvptechnicom.sk/2022-03-08-ochrana-vynalezov-a-pocitacovych-programov-v-podnikani/