Súťaž / celé Slovensko

Oživme hrdinu: Štefan Jedlík

Plagát súťaže: Oživme hrdinu: Štefan Jedlík

Oživme hrdinu: Štefan Jedlík. Zdroj: ZCV Aurelium


Toto podujatie už prebehlo.

Slovensko je bohaté na mnohé vedecké objavy a vynálezy. O ich autoroch však až tak veľa nevieme. Centrum vedy Aurelium otvára cyklus pravidelných súťaží, ktoré zviditeľnia prínos významných, no zabudnutých slovenských vedcov. Štefan Jedlík bol vynikajúci experimentálny fyzik a konštruktér prístrojov, ktorý sa svojimi výsledkami, najmä v oblasti skúmania elektromagnetických javov, zaradil medzi najvýznamnejších vedcov 19. storočia.

Videosúťaž je vhodná ako doplnková vzdelávacia aktivita. Cieľom je podporiť samostatné kritické myslenie žiakov a študentov.

Ako a dokedy sa môžem prihlásiť

Vytvorte audiovizuálne dielo v rozpätí 1 až 5 min. Môže ísť o natočené video, videoanimáciu, spot, klip, animovaný komiks, videonávod alebo iný populárny žáner. Následne ho upravte a spracujte tak, aby ste boli s výsledkom spokojní. Váš pedagóg pošle váš výstup emailom prostredníctvom domény wetransfer.com alebo www.uloz.to na adresu: aurelium@cvtisr.sk.

Termín: najneskôr do: 10. decembra 2023 (vrátane)

Téma

Štefan Anián Jedlík bol veľký experimentátor a vynálezca v oblasti optiky, fyziky a elektromagnetizmu. Inšpiroval sa zákonmi prírody a sám skonštruoval veľké množstvo vynálezov. Život Štefana Aniána Jedlíka predstavuje 50 rokov pedagogickej činnosti a 70 rokov tvorivej vedeckej práce. Spoločne s vaším pedagógom spoznajte jeho vynálezy a pedagogické úspechy a vytvorte originálne audiovizuálne dielo, ktorým spopularizujete tohto vedca. Nezamerajte sa však na životopis Jedlíka. Naopak, cieľom tejto výzvy je prebudiť vo vás vynálezcov. Pokúste sa preto objasniť, ba dokonca skonštruovať niektorý z Jedlíkových vynálezov. Tí najšikovnejší z vás sa môžu na počesť Jedlíka prezentovať aj svojím vlastným vynálezom, založeným na vami vybranom fyzikálnom deji.

Viac info

https://aurelium.sk/ozivme-hrdinu-otvorena-vyzva-na-predkladanie-studentskych-prac/