Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: V centre vedy AURELIUM ožívajú poučky a vzorce

Tamara Leontievová

Desať z desiatich vedcov odporúča o vede nečítať, ale zažiť ju na vlastnej koži. Pozrite si sériu krátkych videí, naplánujte si návštevu Zážitkového centra vedy AURELIUM a vychutnajte si mágiu vedy naživo.

Interaktívne exponáty, fyzikálne zákony v praxi a odborníci, ktorí sú ochotní odpovedať na všetky zvedavé otázky malých aj veľkých. Toto všetko a ešte oveľa viac môžete zažiť počas návštevy Zážitkového centra vedy AURELIUM.

Kým sa tam vyberiete, pozrite si krátke edukačné videá o fungovaní vybraných exponátov. Táto audiovizuálna online ochutnávka atmosféry AURELIA vznikla v čase, kedy nikto nevedel, kedy centrum znova otvorí svoje brány.

„Povedali sme si, že je veľká škoda, že študenti, pedagógovia a vlastne hocikto so záujmom o vedu nebude mať prístup k našim exponátom. Rozhodli sme sa, že nebudeme len sedieť a čakať, kým nám nový koronavírus umožní pokračovať v práci,“ hovorí Martina Ivičič, manažérka publicity Zážitkového centra vedy AURELIUM. Dodáva, že okrem toho, že sú videá peknou návnadou na návštevu centra, môžu poslúžiť aj ako pomôcka pri vyučovaní pedagógom či študentom.

Viac informácií o expozícii a otváracích hodinách nájdete na www.aurelium.sk.

Solárne lietadlá

Solárne lietadlá sú štyri modely lietadielok zavesené na otočnom ráme, ktoré majú zo spodnej časti na krídlach fotovoltické panely. Návštevníci pomocou pohyblivých zrkadiel nasmerujú odrazené svetlo z halogénových reflektorov na fotovoltické panely na spodných plochách krídel lietadielok.

Dopadajúce svetlo vo fotovoltických paneloch vygeneruje dostatok elektrickej energie pre motorčeky s vrtuľami. Ich otáčaním vznikne sila, ktorá roztočí celý otočný rám s lietadielkami. Všetky lietadielka sú orientované v tom istom smere otáčania. Exponát je zameraný na hravú demonštráciu možností napájania bezpilotných lietadiel fotočlánkom na získanie úplnej energetickej nezávislosti pri plnení zvolených úloh.

Van de Graaffov generátor

Exponát názorne demonštruje základný jav elektromagnetizmu a účinky statickej elektriny. Dominantná kovová guľa sa nachádza na konci valca, v ktorom prechádza pohyblivý dielektrický pás. Poháňaný je vonkajšou kľukou na remenici. Trením vzniká elektrostatický náboj prenášaný na povrch gule.

Prvá možnosť interakcie: Dotknite sa gule rukou. Otáčaním kľuky nabite guľu statickou elektrinou a sledujte, ako sa na vás prenesie elektrostatický náboj, čo zapríčiní postavenie vlasov, prípadne preskakovanie iskier.
Druhá možnosť interakcie: Ak sa k nabitej guli priblížite uzemneným úderníkom, vznikne elektrostatický výboj sprevádzaný zapraskaním.

Potenciál kovov

Exponát ozrejmuje základné javy elektromagnetizmu a demonštruje rôzne potenciály kovov na princípe galvanického článku. Elektródy z rôznych materiálov (meď, titán, hliník, cín a železo) sú prepojené na miliampérmeter s rozsahom 0 – 20 mA. Návštevník ich spája vlastným telom. Vytvára elektrické spojenie dotykom pravej ruky na jeden z materiálov pravej strany stola a ľavej na iný z druhej strany. Môže pozorovať rôzne potenciály rôznych kovov vďaka pretekajúcemu prúdu miliampérmetrom. Exponát pracuje s využitím princípu rozdielu potenciálu na rôznych elektródach, čo je dané rôznymi použitými materiálmi.

Interakcia: Obojručne spojte vzorky z rôznych kovových materiálov tak, aby ste pravú ruku položili na dlaňový výrez pravej polovice stola a ľavú na dlaň ľavej časti. Takto uzavriete elektrický obvod. Sledujte, ako vaše vlastné telo funguje ako elektrolyt. Výslednú hodnotu elektrického prúdu môžete vidieť na orientačnej LED stupnici. Kombinujte rôzne materiály.

SÚVISIACE ČLÁNKY

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky