CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Oxidačný stres – skutočný problém alebo nafúknutá bublina?

Banner k podujatiu Veda v CENTRE na tému Oxidačný stres – skutočný problém alebo nafúknutá bublina?. Prednášajúca: Doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.

Toto podujatie už prebehlo.

Anotácia:

Oxidačný stres je stav, kedy sa v organizme narúša rovnováha medzi oxidačnými a antioxidačnými mechanizmami v prospech tých, ktoré vedú k oxidačnému poškodeniu. Dochádza k tomu jednak pri nadmernej tvorbe alebo príjme prooxidačných látok, alebo pri poruche v obranných antioxidačných mechanizmoch. Dôsledkom môže byť poškodenie biologicky aktívnych molekúl a následne aj dôležitých štruktúr. Medzi klinické následky oxidačného stresu patrí napríklad karcinogenéza či ateroskleróza a s ňou spojené komplikácie, neurodegenerácia, ale aj iné degeneratívne ochorenia, napríklad starnutie. V prednáške objasníme mechanizmy oxidačného stresu, vysvetlíme prečo sa oxidačný stres spája
so spomenutými patologickými procesmi a či je oxidačný stres vždy len negatívny. Spomenieme aj prírodné antioxidanty, ale aj bežne používané lieky, ktoré oxidačný stres znižujú. V neposlednom rade sa oboznámime so spôsobmi jeho prevencie, pretože ochorenia spojené s oxidačným stresom sú napriek pokroku v medicíne najčastejšou príčinou morbidity a mortality v rozvinutých aj rozvojových krajinách, vrátane Slovenska.

O prednášajúcej:

Doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD., absolvovala štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg vo Fyziologickom ústave tejto fakulty a čiastočne ako vedecká pracovníčka v Ústave pre výskum srdca Centra experimentálnej medicíny SAV v Bratislave. Celý svoj profesionálny život sa venuje vzdelávaniu študentov v zdravotníckych odboroch a posledné roky objasňovaniu vzťahov medzi srdcovo-cievnymi ochoreniami, ich rizikovými faktormi a vlastnosťami červených krviniek, v prepojení na problematiku oxidačného stresu.