CVTI SR, Festival, Výstava / Bratislava

Otvorenie TVT 2023


Toto podujatie už prebehlo.

Dňa 6. novembra 2023 o 9.00 hod. sa v Zážitkovom centre vedy Aurelium uskutoční otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2023 (ďalej len „TVT“). Mottom tohtoročného TVT je Po kroku k pokroku. 

Centrum vedecko-technických informácií SR pri príležitosti otvorenia TVT 2023 pripravilo panelovú výstavu o Aurelovi Stodolovi – majstrovi techniky, doplnenú o rozšírenú realitu. Zároveň si budete môcť vyskúšať aj aplikáciu Aurel Stodola AI postavenú na umelej inteligencii. Ocitnete sa tak v dobovej dielni Aurela Stodolu v obklopení parných turbín.

Súčasťou otvorenia TVT bude aj krátka diskusia s prof. Ing. Františkom Urbanom, CSc., z Ústavu energetických strojov a zariadení Strojníckej fakulty STU v Bratislave a Ing. Tomášom Škumátom.

Profesor Urban sa venuje problematike strojárstva v energetike a je považovaný za pokračovateľa Aurela Stodolu, ktorý aj ako vysokoškolský pedagóg ďalej rozvíja a šíri Stodolov prínos v oblasti strojárstva. Ing. Tomáš Škumát, získal v roku 2022 Cenu Aurela Stodolu za najlepšiu dizertačnú prácu. V rámci diskusie sa dozviete zaujímavé informácie nielen z oblasti energetiky, ale aj zaujímavé informácie o práci Aurela Stodolu a jej prínose, ktorý môžeme vidieť aj v súčasnosti.

Podujatie je určené pre študentov stredných škôl s technickým zameraním. Počas podujatia sa budú môcť zapojené skupiny zúčastniť prehliadky ZCV Aurelium.

Vstup na podujatie je zdarma. Na podujatie je potrebná registrácia jednotlivých skupín či tried. 

Cieľom TVT je zlepšiť vnímanie vedy a techniky, ich významu a spopularizovať ich v rámci celej spoločnosti. Podujatia realizované v rámci TVT sú určené laickej aj odbornej verejnosti, ako aj žiakom základných a stredných škôl, ktorých zapojenie sa do jednotlivých aktivít umožňuje vzbudiť ich záujem o štúdium vedeckých a technických disciplín.

Hlavnými organizátormi podujatia sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) a Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárne a EPSON. Mediálnymi partnermi sú magazín NextechRTVSBKISVEDANADOSAH.skčasopis Quark a Zážitkové centrum vedy Aurelium.