CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Otvorené vzdelávanie – Slovensko a svet

Plagát podujatia: Otvorené vzdelávanie – Slovensko a svet

Toto podujatie už prebehlo.

Otvorené vzdelávanie tvorí a využíva otvorené vzdelávacie zdroje (materiály, skriptá, učebnice… publikované s verejnými licenciami ako Creative Commons), nástroje (napr. vzdelávací softvér s otvoreným zdrojovým kódom) a snaží sa vo väčšej miere aktívne zapájať žiakov a študentov do procesu vzdelávania (učenie riešením problémov, projekty, občianska veda, alebo participatívna tvorba učebných materiálov v spolupráci s učiacimi sa).

Kedy a ako sa webinár Otvorené vzdelávanie – Slovensko a svet uskutoční

Webinár bude prebiehať 9. marca 2023 od 13.00 h. online cez Livestream NTI.

Prednášajúca

RNDr. Zuzana Stožická, PhD., CVTI SR

Viac info

https://otvorenaveda.cvtisr.sk/otvorene-vzdelavanie-slovensko-a-svet/

https://www.facebook.com/events/729944898508934/

Informácie o otvorenom vzdelávaní (otvorenaveda.cvtisr.sk)