Seminár / Bratislava

Otvárací seminár projektu TERAIS

Mozog, umelá inteligencia. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK srdečne pozýva na otvárací seminár projektu TERAIS venovaný kognitívnej robotike. Na seminári vystúpia pozvaní prednášajúci prof. Giulio Sandini z Talianskeho technologického inštitútu v Janove, Dr. Cornelius Weber z Univerzity v Hamburgu, doc. Matěj Hoffmann z ČVUT v Prahe a prof. Igor Farkaš a Dr. Andrej Lúčny z FMFI UK.

Kedy a kde sa seminár TERAIS uskutoční

Seminár sa uskutoční v stredu 7. 12. 2022 od 8:00 do 15:00 v Kongresovom centre hotela Družba na Botanickej ulici v Bratislave s oficiálnym otvorením o 9:00. Kompletný program a informácie o prednášajúcich nájdete na webe projektu https://terais.eu.

Nutná je však registrácia najneskôr 4. 12. 2022 pomocou registračného formulára (kvôli plánovaniu kapacít).

O projekte TERAIS

TERAIS (Towards Excellent Robotics and Artificial Intelligence at a Slovak university) je medzinárodný projekt financovaný z programu Horizont Európa v rámci výzvy Twinning, ktorý odštartoval začiatkom októbra 2022. Hlavným cieľom projektu TERAIS je pozdvihnúť Katedru aplikovanej informatiky Univerzity Komenského v Bratislave na pracovisko medzinárodnej akademickej excelentnosti v oblasti kognitívnej robotiky a umelej inteligencie.

Viac info

https://terais.eu