Prednáška / celé Slovensko

Nová geostacionárna družica MTG

Banner prednášky: Nová geostacionárna družica MTG

Toto podujatie už prebehlo.

Družica MTG-I1 bola vypustená 13.12.2022 z kozmodrómu v Kourou vo Francúzskej Guyane. Očakávania od tejto družice máme nielen my, ale celý meteorologický svet. Najdôležitejšie očakávania sú od nového skenovacieho zariadenia FCI (Flexible Combined Imager), a tiež od úplne nového prístroja LI (Lightning Instrument) na detekciu zábleskov v oblačnosti spojených s elektrickými výbojmi, čiže bleskami.

Téma prednášky

Nová geostacionárna družica MTG – jej vypustenie, vlastnosti a prínos pri monitorovaní a predpovedaní počasia.

Pozrite si

Kedy a ako sa prednáška uskutoční

26. januára 2023 o 17.00 hod., online cez https://www.facebook.com/shmu.sk

Prednášajúci

RNDr. Ján Kaňák

Pomaturite na Gymnáziu v Šuranoch sa rozhodol pre jadrovú fyziku. Počas štúdia na MFF-UK však spoznal rádiolokačné a družicové pracovisko SHMÚ na Malom Javorníku, a to ho priviedlo k meteorológii. Ako promovaný fyzik nastúpil do funkcie dispečera RL a satelitnýchmeraní.Vďaka unikátnej technologickej výbave v tomčase už prijímali údaje tak z polárnych ako aj z geostacionárnych družíc.

Od roku 2006, kedy sa Slovenská republika stala členom organizácie EUMETSAT, sa plne venuje spracovaniu satelitných údajov a príprave produktov potrebných tak v monitoringu, ako aj v predpovediach počasia. Od roku 2005 je členom projektového tímu EUMETSAT H-SAF (satelitné aplikácie pre hydrológiu). V rámci projektu DAWBEE sa od roku 2010 jeho softvér pre prácu s dátami z družice Meteosat používa vo viac ako desiatke národných meteorologických služieb v Európe.

Viac info

Leták (.pdf, shmu.sk)

https://www.facebook.com/events/726144195497825