Výzva / celé Slovensko

Nominácie na Cenu Dionýza Ilkoviča 2021

Banner podujatia: Nominácie na Cenu Dionýza Ilkoviča 2021

Toto podujatie už prebehlo.
  • Poznáte učiteľov, učiteľky alebo nepedagogických pracovníkov, ktorí na krúžkoch rozvíjajú talentovaných žiakov v oblasti prírodných vied?
  • Alebo ich pripravujú na domáce aj medzinárodné súťaže a majú s nimi výsledky?
  • Takých ktorí učiteľstvo berú ako poslanie, nie len ako prácu?
  • A venujú sa niektorej z týchto oblastí – matematika, fyzika, informatika, chémia alebo biológia?

Ak ste odpovedali áno, dajte nám o nich vedieť a nominujte ich na Cenu Dionýza Ilkoviča.

Ako môžem nominovať učiteľa

Učiteľa nominujete vyplnením krátkeho formulára. Po jeho odoslaní vám na email prídu
ďalšie inštrukcie a následne sa Vám ozveme telefonicky.

Viac info

Formulár na nominovanie: https://nadaciadi.sk/cena-dionyza-ilkovica/nominovat-ucitela/

O ocenení Cena Dionýza Ilkoviča https://nadaciadi.sk/cena-dionyza-ilkovica/o-oceneni/

https://www.facebook.com/nadaciadionyzailkovica/